Biyografi Abdülkadir Geylani kimdir hayatı ve eserleri

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Adile tarafından 23 Ekim 2013 başlatılmıştır.

 1. Adile

  Adile Admin  Abdülkadir Geylani eserleri

  Büyük İslam alimlerinden ve evliyanın meşhurlarındandır Abdülkadir Geylani.
  Peygamber efendimizin soyundan olup, hem seyyid hem şeriftir.İran’ın Geylan şehrinde doğdu, 1166 da Bağdat’ta vefat etti. Kabri Bağdat’tadır.

  Doğmadan önce peygamber babasının rüyasına girer ve derki ona iyi bak o benim oğlumdur der ve ileride büyük bir veli olacağının haberini verir Doğduğunda babası Musa Cengidost,oğlunun karşısında namaz kılar vaziyette,elleri bağlı olarak saygı göstermiştir Çok küçük yaşlardan itibaren farklı bir yapısı olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir Bağdat'ta dönemin tanınmış âlimlerinden dersler alarak hadis, fıkıh ve tasavvuf eğitimini geliştirdi

  Fıkıh ve hadis ilimlerinde müctehidlik derecesine yükseldi.Önceleri Şafii mezhebinde iken, Hanbeli mezhebinin ortadan kalkmak üzere olduğunu görerek Hanbeli mezhebine geçti.Böylece bu mezhep yayıldı.Bir ara vaaz ve ders vermeyi bırakıp, yalnızlığı tercih ederek, inzivaya çekildi.Bütün vakitlerini ibadet ve nefis mücadelesiyle geçirdi. Bir müddet bu hayata devam eden Abdülkadir Geylani, tekrar ders , vaz ve fetva vermeye başladı. İki mezhepte de fetva verirdi. Pekçok kimse onun sohbetleri ile olgunlaştı; beş yüz Yahudi ve Hıristiyan onun huzurunda Müslüman oldu.

  Tam kırk sene 13 çeşit ilim ve fende ders verdi.Tasavvufta en yüksek dereceye ulaştı.
  Tasavvuftaki yoluna onun ismine kasten “Kadiriyye” adı verildi. Ondan ilim ve feyz alan binlerce talebesi çeşitli memleketlere giderek İslamiyeti anlattılar. Pekçok kerameti görülen Abdülkadir Geylani, Bağdat’ta vefat etti. Cenaze namazını kılmak üzere görülmemiş bir kalabalık toplandı. Cenaze namazını oğlu Abdülvehhab kıldırdı. Bağdat’ta defnedildi.


  Abdülkadir Geylani eserlerinden bazıları

  1* Günyet-üt-Talibin
  2* Fütuh-ul-Gayb
  3* Feth-ur- Rabbani
  4* Füyuzat-ı Rabbaniyye
  5* Hizb-ül-Besair
  6* Cila-ül-Hatır
  7* El-Mevahib-ur-Rahmaniyye
  8*Yevakit-ül- Hikem
  9* Melfuzat-ı Geylani
  10* Divanu Gavsi'l A'zam


  Abdülkadir Geylani sözleri

  1. Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.
  2. Müminin adeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.
  3. Kendine bir ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.
  4. Hüzünsüz bir neşe ve darlıksız bir bolluk olmaz.
  5. İnsan Allah’a kalıbıyla değil, kalbiyle ibadet eder.
  6. Kalp Kitab ve Sünnete göre amel ederse kurbiyet (yakınlık) kazanır. Bunu kazanınca da neyin kendi lehine ve aleyhine, neyin Allah için veya başkası için, neyin de hak ve batıl olduğunu bilir ve görür.
  7. Tasavvuf yolu zâhirî ve bâtınî hükümlere riayet etmeyi ve her şeyden fânî olmayı gerektirir.
  8. Yerini bilmeyene kader yerini öğretir.
  9. Sahte rabler boyundan çıkarılıp atılmadıkça, sebeplerle ilişik kesilmedikçe, fayda ve zararı insanlardan bilmeyi terketmedikçe kurtuluş mümkün değildir.
  10. Kur’an’dan, hakkında tartışarak değil, içindekilerle amel ederek faydalanın.