Abdulkadir Geylani Hayatı Ve Eserleri

Konusu 'İslam büyüklerinin hayatları' forumundadır ve Beyza tarafından 14 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Beyza

  Beyza Moderatör

  Abdülkadir Geylani Kimdir


  Abdülkadir Geylani hazretleri İran’ın Geylan şehrinde doğdu, büyük İslam alimlerindendir. Peygamberimizi soyundan olup, hem seyyid hem şeriftir.
  Abdülkadir Geylani önce doğduğu yer olan Geylan’da ilim öğrenmeye başladı. Küçük yaşta Kur’an-ı kerimi ezberledi. Daha sonra Bağdat’a gidip, zamanın meşhur alimlerinden ilim tahsiline devam etti.İlim tahsilini tamamladıktan sonra vaaz ve ders vermeye başladı. Derslerine devam edenler arasında pek çok alim ve salih yetişti.Abdülkadir Geylani hazretleri fıkıh ve hadis ilimlerinde müctehidlik derecesine yükseldi.Önceleri Şafii mezhebinde iken, Hanbeli mezhebinin ortadan kalkmak üzere olduğunu görerek Hanbeli mezhebine geçti.Böylece bu mezhep yayıldı.Bir ara vaaz ve ders vermeyi bırakıp, yalnızlığı tercih ederek, inzivaya çekildi.Bütün vakitlerini ibadet ve nefis mücadelesiyle geçirdi. Bir müddet bu hayata devam eden Abdülkadir Geylani, tekrar ders , vaz ve fetva vermeye başladı. İki mezhepte de fetva verirdi. Pekçok kimse onun sohbetleri ile olgunlaştı; beş yüz Yahudi ve Hıristiyan onun huzurunda Müslüman oldu.Kırk yıl talebelere ders verdi.Tasavvufta en yüksek dereceye çıktı.Tasavvuftaki yoluna onun ismine kasten “Kadiriyye” adı verildi. Ondan ilim ve feyz alan binlerce talebesi çeşitli şehirlere giderek İslamiyeti anlattılar. Abdülkadir Geylani pek çok kerameti vardı.Abdülkadir Geylani hazretleri 1166 da Bağdat’ta vefat etti. Kabri Bağdat’tadır. Cenaze namazını kılmak üzere görülmemiş bir kalabalık toplandı. Cenaze namazını oğlu Abdülvehhab kıldırdı. Bağdat’ta defnedildi.

  Abdülkadir Geylani eserlerinden

  - Cila-ül-Hatır
  - Divanu Gavsi'l A'zam
  - El-Mevahib-ur-Rahmaniyye
  - Fütuh-ul-Gayb
  - Feth-ur- Rabbani
  - Füyuzat-ı Rabbaniyye
  - Günyet-üt-Talibin
  - Hizb-ül-Besair
  - Yevakit-ül- Hikem
  - Melfuzat-ı Geylani