Soru 7 ayet vardır ki gök yere inse bunu okuyan kurtulur Hangi ayetler

Konusu 'Kuran-ı Kerim ayetleri' forumundadır ve saadet tarafından 5 Şubat 2019 başlatılmıştır.

 1. saadet

  saadet Moderatör

  7 ayet vardır ki gök yere inse bunu okuyan kurtulur Hangi ayetler


  7 AYETLER VE SIRLARI NEDİR?

  "Zamanın Hilelerinden, düşmanların ve hasetçilerin kurdukları tuzaklardan ve her çeşit şer ve belalardan muhafaz olur." Cenab-ı Allah'ın izniyle

  7 ayet vardır ki gök yere inse bunu okuyan kurtulur o ayetler şunlardır
  "Tevbe Süresinin (51.) âyeti,
  "Yûnus Süresinin (107.) âyeti,
  "Hüd Süresinin 6. âyeti,
  "Hüd Süresinin 56.âyeti
  "Ankebüt Süresinin (60.) âyeti,
  "Fâtır Süresinin (2.) âyeti ve
  "Zümer Süresinin (38.) âyet-i kerîmesidir.”


  Bismillahirrahmanirrahim.
  1) "Kul len yusíbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu'minûn(mu'minûne)." (Tevbe, 51)

  2) "Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ huve, ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlihi, yusîbu bihî men yeşâu min ibâdihi, ve huvel gafürur rahîm(rahîmu)." (Yunus, 107)

  3) "Innî tevekkeltu alâllâhi rabbi ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsiyetihâ, inne rabbî alâ sırâtin mustekîm(mustekîmin)." (Hud, 56)

  4) "Ve keeyyin min dâbbetin là tahmilu rizkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semiul alîm(alimu)." (Ankebut, 60)

  5) "Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba'dihî ve huvel azizul hakîm(hakimu)." (Fatir, 2]

  6) "Ve le in seeltehum men halakas semâvâti vel arda le yekûlunnallâhu, kul e fe raeytum má ted'ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhu bi durrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev erâdenî bi rahmetin hel hunne mumsikâtu rahmetihi, kul hasbiyallâhu, aleyhi yetevekkelul mutevekkilûn(mutevekkilûne)." (Zümer, 38)

  7) "Fe in teveller fe kul hasbiyallâh(hasbiyallahu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi)." (Tevbe, 129)