1. Mehmet Döneminde Anadolu'da Yapılan Faaliyetler

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lasey tarafından 11 Kasım 2018 başlatılmıştır.

 1. Lasey

  Lasey Admin


  Anadolu'da Yapılan Faaliyetler

  Fetret Dönemi sonrası Osmanlı Devleti'ni toparlayan I. Mehmet öncelikle Anadolu'da Türk siyasi birliğini yeniden sağlamak istedi. Dış siyasette ise barışçıl bir politika izledi. I. Mehmet ilk olarak Aydınoğullarından İzmir'i, Karamanoğullarından Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir ile Hamitoğullarına ait toprakları ele geçirdi. Bu arada Candaroğulları, Saruhanoğulları ve Menteşeoğulları da Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını bildirdi.

  1. Mehmet Dönemi'ndeki önemli gelişmelerden biri de Osmanlı Devleti'nde meydana gelen ilk dinî ve sosyal içerikli hareket olan Şeyh Bedreddin İsyanı'dır. Şeyh Bedreddin, Fetret Döne mi'nde Musa Çelebi'nin yanında yer almış ve üç yıl boyunca onun kazaskerliğini yapmıştı. Ancak Musa Çelebi'in iktidar mücadelesini kaybetmesinden sonra, Osmanlı Padişahı I. Mehmet Çelebi'ye karşı tavır almıştı.

  Şeyh Bedreddin, sonraki dönemlerde Balkanlarda devlete karşı isyan hareketine başladı. Fetret Dönemi'nin yaratmış olduğu otorite boşluğundan faydalanarak bölgede taraftar topladı.

  Özellikle fakir ve Osmanlı Devleti'ne karşı olan bazı kesimlere (timarı elinden alınanlar, sürgün edilenler hatta bazı Hristiyan beyleri) yönelik propaganda faaliyetlerinde bulundu. Şeyh Bedreddin'in önemli bir âlim ve tasavvuf ehli olması bazı kesimlerin etrafında toplanmasında etkili oldu. Ancak isyan hareketi uzun sürmedi; Osmanlı Devleti tarafından kısa sürede bastırıldı. İsyan yüzünden bölgede kısa süre de olsa toplumsal karışıklıklar yaşandı; bu durum Osmanlı Devleti'nin bölgedeki otoritesini sarstı.

  Diğer yandan Şeyh Bedreddin'in ahiret inancını reddeden düşünceleri, İslamiyet'i yeterince tanımamış bazı kesimler tarafından benimsendi. Bu durum dinsel anlamda gruplaşmalara, İslamiyet'in farklı yorumlanmasına neden oldu.

  I Mehmet'ten sonra tahta geçen II. Murad ise, Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyetlerde bulunan Bizans'ı cezalandırmak amacıyla İstanbul'u kuşattı. Bu arada Osmanlı Devleti'nin yaşadığı karışıklıklardan faydalanmaya çalışan Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları ve Candaroğullan Osmanlı topraklarına saldırdılar. Bu durum karşısında İstanbul kuşatmasını kaldıran II. Murad, Türk beyliklerinin üzerine yürüdü. İlk olarak Menteşeoğullarına son verdi (1425). Karamanoğulları ile yapılan savaşı kazandı. Karamanoğullarının af dilemesi üzerine siyasi varlıklarının devamına izin verdi. Diğer yandan Germiyanoğlu Yakup Bey'in vasiyeti gereği ölümünden sonra topraklar Osmanlı Devleti'ne katıldı.