İslam Dininde Ruh Çağırma ve Hükmü

Bazı insanlar ruh çağırdıklarını ve ruhlarla konuştuklarını, onlardan bugün ve gelecekle ile ilgili haberler aldıklarını iddia ederler. Oysa Kur’an-ı Kerim ve hadislerde dünyadaki insanların ölen kişilerin  ruhlarıyla  irtibata geçebileceğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ölen insanların euhlarının tekrar dünyaya gelmediği de Kur’an’da belirtilmektedir. Dolayısıyla ruh çağırdığını söyleyen kişilerin iddeaları tamamen mesnetsizdir. Ruh çağırma seanslarında yaşanan  olaylar ya medyumun yalanından ibarettir ya da kendisinin de  yanılgısıdır. Her iki durumda da elde edilen bilgiler yalanlarla doludur. Bu yüzden ruh çağırma yoluyla elde edildiği iddia edilen bilgilere güvenmek kişiye zarar verir ve dinimizce hoş karşılanmaz.

Ruh çağırma ve benzeri yollarla bilgi edinme çabası, insanı Allah’tan başka varlıklardan medet umma anlayışına sevkeder. Dolayısıyla tevhid inancından uzaklaştırır, şirke düşürür. Öte yandan ruh çağırma, çkarcılık ve istirmacılığa son derece elverişli bir uygulamadır.

İnsanın görevi kendi yapabileceklerinin sınırında gerekli gayreti göstermesi, ötesini hiçbir aracıya güvenmeksizin sadece Allah’a bırakmasıdır.

 

İslam Dininde Ruh Çağırma ve Hükmü

Kafir ve müşrik arasındaki fark

Peygamberimizin  (s.a.v) Allah’tan alıp insanlara ulaştırdığı dini kabul etmeyip inkar eden kimselere kafir denir. Kafir, Allah’ı ayetlerini, paygamberlerini, Peygamberlerin tebliğ ettiklerini, Kur’an’ı, Melekleri, öldükten sonra dirilmeyi, ahireti inkar eder. Allah ile, isim ve emirleri ile alay eder. Peygamberlerin yalan söylediklerini, Kur’an’ın Allah tarafından gönderilmediğini, ölümle birlikte herşeyin sona ereceğini iddia eder.

Kafirlerden bazıları Allah’ın eşi, benzeri, ortağı yada çocuğu olduğuna inanırlar. Onların bu inancına şirk, kendilerine ise müşrik adı verilir. Müşrikler Allah’ın varlığını inkar etmezler ama O’ndan başka ilahlar olduğunu kabul edip onlara  da taparlar.

 

kafir ve müşrik

Sevr Mağarası ve Maiyyet Sırrı kısaca

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) evden ayrılıp dostu Hz. Ebu bekir ile buluştu. Birlikte yola çıktılar. Müşrikleri şaşırtmak için Medine’nin bulunduğu istikamette zıt yönde ilerleyerek Sevr dağına gittiler ve bir mağaraya gizlendiler.

Hz. Peygamberin (s.a.v) Mekke’den ayrıldığını anlayan Müşrikler de hemen harekete geçtiler. Yanlarına iz sürücüler alarak takibe başladılar. Mağaranın kapısına kadar geldiler. Ancak mağaraya girmediler. Çünkü bir örümcek, mağaranın ağzını kapatacak şekilde bir ağ örmüştü. Ayrıca bir çift güvercin de mağaranın ağzındaki bodur bir ağacın dalları arasına yuva yapmıştı. Bunu gören müşrikler mağaranın içinde kimsenin olmayacağını düşündüler ve geri döndüler.

Resulullah (s.a.v) ve arkadaşı Ebu Bekir mğarada üç gün kaldılar. Üç gün sonunda Sevr dağının edeklerinde Abdullah b. Uraykıt ile buluştular. Mekke’den ayrılmadan önce kendilerine kılavuzluk yapması için onunla anlaşmışlardı. Abdullah b. Uraykıt müşrikti, ancak güvenilir ve mert bir kişiydi. Hz. Ebu bekir’in ona emanet ettiği develeri de beraberinde getirmişti. Böylece zorlu bir yolculuk başladı. Kimsenin pek bilmediği bir güzergahı izleyerek yola devam ettiler. Bazen sarp geçitlerden geçtiler, bazen çölün ortasından…

Screenshot_1

Dünya ahiretin tarlasıdır

Dinin her birtavsiyesi birbiriyle irtibat halindedir. Mesela bir ibadet olan namaz, sadece belirli vakitlerde ve belirli şekilleri yaparak yerine getirilen biribadet değildir. İman etmiş kişinin yaptığı bir ibadet olarak namaz aynı zamanda çirkinliklerden ve kötülüklerden vazgeçiren ahlaki bir uyarıcıdır.

Dinimizin getirdiği değerlerin kaynağı Allah’tır. Allah’ın buyrukları ahlakı kapsayıp kuşatır. Dolayısıyla dini açıdan ahlaklı olabilmek dini hükümlere uymakla mümkündür. Bu sebeple dindar insan, ahlaki görevlerini yaparken aynı zamanda sevap kazandığına, ahlak kurallarını çiğnemesi durumunda da günah işlediğine inanır. Sevap ve günah ise tıpkı öğrencinin karnesindeki notlar gibi, dünyadaki amellerimizin karşılığında hesap günü alacağımız notları ifde eder.

Görüldüğü gibi dinimiz, şimdiki hayatımızla ilişkili olan başka bir alemle bağlantımızı bize her hareketimizde hatırlatır. Müslümanın gözünde dünyaya daha farklı bir görüş açar: Dünya hayatındaki güzel sözlerimiz, düşüncelerimiz ve davranışlarımız, dünyada güzel bir hayat yaşamamızı sağladığı gibi ahiret semasında da yolumuzu aydınlatan birerkandil olur.

Dünya ahiretin tarlasıdır

Münafık nedir? Münafık kime denir?

İnanmadığı halde kendini mümin gösteren kimseye münafık denir. Münafık müminlerle karşılaştığında “inandım” der kendi yandaşlarıyla birlikteyken Allah ve müminlerle alay eder. İçten içe müminlere kin besler. Aslında istemediği halde maddi çıkarları için namaz kılar. İnanarak değil, gösteriş için Kur’an okur. Kur’an’ı kasten yanlış yorumlar. Kötülüğü yaygınlaştırıp iyiliğe engel olmaya çalışır.

Münafık nedir Münafık kime denir

Münafık cimri ve kibirlidir. Sözünde durmaz. Yalan söyler. Emanete hıyanet eder. Haksızlık yapar. Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz. Dünyada müminmuamelesi görse de Allah katında kafirdir. Ahirette yeri cehennemdir. Münafıklar İslam toplumu için kafirlerden daha tehlikelidirler. Zira iki yüzlü davrandıkları için tanınmaları mümkün değildir. İçten içe müslüman toplumun huzur ve düzenini bozar. Bu yüzden ahiretteki cezaları da kafirlerinkinden daha şiddetlidir.

Yaşlıları gözetmek

Onlara Saygı Allah Teala’ya Saygıdandır

Dinimiz anne babaya, büyüklere, alim ve salihlere saygı duymayı, onlara hürmet etmeyi tavsiye eder. Zira Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) yaşı ilerlemiş kimselere hürmet göstermek anlamında şöyle buyurmuşlardır:

“Yaşı ilerlemiş müslümana saygı göstermek/ikram etmek Allah’a tazimdendir.”
(Ebû Davud, Edep, 20)

Bizden Değildir!

Sevgili Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) yaşlılara hürmet göstermemeyi açıkça kınayarak şöyle buyurdular:

“Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir.”(Tirmizi, Birr, 15.)

yaşlıları gözetmek

Hizmet Eken Hürmet Biçer

Alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem (sallallahu aleyhi vesellem) yaşlılara hürmet göstermekle ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır:

“İhtiyarlara yaşından dolayı hürmet gösteren kişiye, Allah yaşlandığında ona ikram edecek kimseleri yaratır.” (Titmizi Birr, 75.)

Kur’an’ın Okunmasıyla ilgili Kavramlar

Tevhid: Kur’an-ı Kerim’in, harflerin mahreçlerine ve sıfatlarına uygun birşekilde, uzunluk ve kısalıklarına dikkat edilerek okunması.

Hatim: Kur’an-ı Kerim’in ezbere ya da mushafa bakarak başından sonuna kadar okunması.

Mukabele: Bir başkasının Kur’an-ı Kerim okuyuşunu takip etme ve bu şekilde hatim indirme.

Hafız: Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar eberleyen kimse.

Mushaf: Kur’an-ı Kerim’in tamamının yazılı olduğu ve kitap olarak iki kapak arasında toplanmış hali.

Tefsir: Kur’an’ın ayrıntılı birşekilde açıklanması ve yorumlanması.

Tercüme-meal: Kur’an’ın kendi dili olan Arapça’dan başka bir dile çevrilmesi.

kuranı kerim

Reenkarnasyon nedir mümkün müdür

Reenkarnosyon insanın veya başka bir canlının ölümden sonre ruhunun başka bir canlının bedeninde yeniden dünyaya gelmesi inancıdır. Bu batıl inanca ruh göçü ve tenasuh adları da verilebilmektedir.

Bu inanca göre insan dışındaki her varlığın insan bedenine yükselinceye kadar değişik canlıların bedenlerinde defalarca dünyaya gelmesi gerekmektedir. Ruh, dünya hayatında işlediği iyilik ve kötülüklere göre dünyaya üst veya daha alt bir varlığın bedenine gönderilmktedir. Ruh ancak sürekli daha iyi ameller işlemekle insan bedeninde dünyaya gelme imkanı bulur.

Reenkarnosyon İslam inancına aykırı, batıl bir inançtır. İslam’a göre ölen kişi tekrar dünyaya gelemez, kıyametten sonra ahiret yurdundaki yaşamı için yeniden diriltilir.

reenkarnasyon nedir mümkün müdür

Ahiret hayatı nedir kısaca

Yaratılmış her şeyin bir başlangıcı bir de sonu vardır. İnsanoğlunun doğumla başlayan hayatı da ölümle sona erer. Ancak ölüm insan için sadece dünya hayatının sonudur, yeni ve farklı bir hayatın da başlangıcıdır.

Kıyamet kopar, ölüler dirilir ve ahiret hayatı başlar. Artık dünya da yapılaların sonuçlarıyla karşılaşma zamanıdır. Hesap görülür, cezalar ve mükafatlar verilir. Neredeyse kısa çöp, uzun çöpten; boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alır. Pişmanlıkların en derini yaşanır ama fayda etmez.

Kavuşma sevinci yaşanır; müminler birbirlerine ve cennette kendileri için hazırlanan çeşit çeşit nimetlere kovuşur.

Kavuşma sevincinin en yücesi ise müminlerin Rablerine kavuşmasıdır.

ahiret hayatı nedir kısaca

Kader ve İnsan İradesi Arasındaki İlişki

İnsan akıl sahibidir. İnsanı meleklerden ve diğer varlıklardan ayıran yönü akıldır. Bu özelliği dolayısıyla dinin emir ve yasaklarına muhattaptır. Bunları kabul ya da red konusunda bir tercihle yüz yüzedir. Sonuç olarak insanlar arasında kullanılarak imanı ve taslimiyeti seçenler olduğu gibi, inkara sapanlar da bulunmaktadır.

İnsan özgürdür. İnsan tercih yapabilen bir varlıktır. Kendisine sunulan seçenekler içerisinden imanı da inkarı da tercih etmek onun özgürlük alanı içindedir. Bunu yapabilecek birirade kendisine yaratıcısı tarafından verilmiştir.

İnsan sorumludur. İnsan, inandıklarından ve inanmadıklarından, tercih ettiklerinden ve edilmediklerinden, yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumludur. Kendisine verilen akıl ve özgürlük onun bütün bunlardan sorumlu olması sonucunu doğurur. Şayet akletme ve tercihte bulunabilme durumu olmasaydı o zaman imtihana gerek kalmazdı, “sorumluluk”tan da bahsedilmezdi.

Kader ve İnsan İradesi Arasındaki İlişki